ชื่อไทย : เอื้องสายประสาท
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องสายน้ำเขียว(กลาง,เชียงใหม่) / เอื้องสายน้ำผึ้ง, เอื้องสายเหลือง(กทม.) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium primulinum Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเป็นแท่งกลม ห้อยลง ยาว 40-80 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 6 – 8 มม. ผิวต้นเป็นร่องตื้นๆ ขึ้นเป็นกลุ่มห้อยลง
ใบ :
รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3 ซม. ยาว 10-12 ซม. แผ่นใบบางและอ่อน ทิ้งใบเมื่อผลิดอก
ดอก :
ออกตามข้อตลอดความยาวต้น ก้านดอกยาว 2.5 – 3 ซม. ขนาดบานเต็มที่ กว้าง 4.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีชมพู กลีบทุกกลีบผอมยาว ขนาดใกล้เคียงกัน กลีบปากแผ่มน เกือบกลม สีเหลืองอ่อน และมีฝาปิดกลุ่มอับเรณูสีม่วง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกบานทนประมาณ 10 วัน
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กุมภาพันธ์ สิ้นสุดระยะติดดอก : มีนาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบตามป่าผลัดใบและป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 700-1,600 เมตร ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ ประเทศในแถบเทือกเขาหิมาลัย อินเดีย จีน ลาว และเวียดนาม

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554